Belangrijke rol voor management bij voorraadbeheer

“Voor het management is het belangrijk om te weten waar ze invloed op kunnen en moeten uitoefenen”

Met een lagere voorraad dezelfde of betere service bieden en ook nog eens kosten besparen. Het kan, maar alleen als het management daartoe het initiatief neemt.

Binnen veel logistieke bedrijven draait het om de goede voorraadhoogte en de juiste service. Het zijn die punten waarop het management stuurt en dat valt niet mee in deze tijd. De nadruk komt steeds meer te liggen op het werkkapitaal. En hoe kun je dan met een lagere voorraad dezelfde of betere service bieden?


Kostenbesparing

Voor het management is het belangrijk om te weten waar ze invloed op kunnen en moeten uitoefenen. Het gaat hierbij niet alleen om theoretische bespiegelingen, maar vooral praktische zaken die belangrijk zijn bij het optimaliseren van de voorraad. Denk hierbij aan ABC/XYZ classificatie, voorraadstrategie, voorraadverantwoordelijkheid, servicegraad en kosten. Dat zijn zaken die al snel tienduizenden euro’s kostenbesparing opleveren.


Communicatie

Daarnaast is communicatie een belangrijk punt. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en communicatie. Als een product meer verkocht gaat worden en je weet dat niet, dan heb je te weinig. Andersom geldt dat natuurlijk ook. En gaat een klant andere producten afnemen, moet je dat als voorraadbeheerder ook weten. Zo kun je op basis van historie en forecasting een optimale voorraad berekenen.


De rol van het management is dus essentieel bij optimaal voorraadbeheer. Aan de ene kant door de servicegraad en de voorraden te bepalen. Aan de andere kant door heldere afspraken te maken met betrekking tot verantwoordelijkheden en communicatie in de keten. In beide gevallen is er nog voldoende winst te behalen.


Volgend artikel: Terechte zorgen over kosten aanhouden voorraad

“De rol van het management is belangrijk bij goed voorraadbeheer”

Aan de slag met voorraadoptimalisatie

Voorraadbeheerexpert Paul Durlinger leert je in de masterclass Voorraadbeheer hoe je met slim voorraadbeheer minimaal €20.000,- extra cashflow en €5.000,- kostenbesparing kunt realiseren. Met unieke 'no cure no pay'-garantie.