Veiligheidscultuur BP werpt vruchten af

LEREN VAN FOUTEN

Trainingen voor chauffeurs gericht op het defensief rijden en de

beheersing van het voertuig en de campagne ‘We believe in zero!’:

raffinaderij BP neemt veiligheid zeer serieus. “De belangrijkste

doelstelling is leren van elkaars fouten en kijken waar we

verbeteringen kunnen aanbrengen”, aldus expert Theo Teunissen.

Veiligheid is niet iets wat je zomaar even in je bedrijfsvoering doorvoert. Daar gaan vaak jaren van ontwikkeling aan vooraf. BP versterkte een aantal jaren geleden zijn veiligheidscultuur onder het motto ‘We believe in zero!’ en zag het aantal incidenten op de weg in Nederland afnemen.


Theo Teunissen, HSSEQ Advisor Logistics bij BP, is expert op het gebied van transport en gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen. “Voor de bevoorrading van onze 350 tankstations met motorbrandstoffen en lpg werken wij al meer dan vijftien jaar nauw samen met Schenk Tanktransport in Papendrecht. Samen met de veiligheidsadviseurs van Schenk zijn we begonnen met het vastleggen van procedures en het op schrift zetten wat we van medewerkers verwachten. Dan ga je opleiden en trainen.”


Cultuur

Voor BP is het heel belangrijk om een cultuur te creëren waarin iedereen open en eerlijk met elkaar praat, legt hij uit. “Zowel over zaken die goed gaan als over zaken die minder goed gaan. De belangrijkste doelstelling is leren van elkaars fouten en kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.” Teunissen vervolgt: “We hebben met Schenk afspraken gemaakt over de opleiding van chauffeurs. Na een screening krijgt de nieuwe chauffeur een mentorchauffeur, net zo lang tot deze vindt dat de nieuwe chauffeur het vereiste niveau heeft behaald. Vanaf het moment dat hij door die testfase is, wordt de nieuwe chauffeur voorgedragen om voor BP werkzaamheden te verrichten.”De chauffeurs krijgen trainingen gericht op het defensief rijden en beheersing van het voertuig

.

Teunissen: “BP is van mening dat een chauffeur hierdoor beter kan anticiperen op onveilige situaties. Helaas zijn incidenten niet altijd te voorkomen, het is ook afhankelijk van de verkeersintensiteit en het gedrag van anderen, maar we zien dat het aantal incidenten waarvan de oorzaak bij onze chauffeur ligt, nagenoeg nul is.”

het is ook afhankelijk van de verkeersintensiteit en het gedrag van anderen, maar we zien dat het aantal incidenten waarvan de oorzaak bij onze chauffeur ligt, nagenoeg nul is.”“Een belangrijke doelstelling is dat we van chauffeurs feedback krijgen zodat we weten en leren wat we kunnen verbeteren”, vervolgt hij. “Elke melding die we binnenkrijgen, wordt beoordeeld, geregistreerd en gevolgd. Als sluitstuk geven we een terugkoppeling aan de chauffeurs. We hanteren niet alleen KPI’s op wat er fout gaat, maar ook op wat we beter kunnen doen.”


"Wij willen dat mensen melden wat er bijna fout is gegaan."


“Een belangrijke doelstelling is dat we van chauffeurs feedback krijgen zodat we weten en leren wat we kunnen verbeteren”, vervolgt hij. “Elke melding die we binnenkrijgen, wordt beoordeeld, geregistreerd en gevolgd. Als sluitstuk geven we een terugkoppeling aan de chauffeurs. We hanteren niet alleen KPI’s op wat er fout gaat, maar ook op wat we beter kunnen doen.”


Basis
Drie jaar geleden heeft BP de werkwijze geëvalueerd en op een gestructureerde manier gekeken naar hoe alles is ingericht, aldus Teunissen. “We keken eerst terug naar de basis: hoe zorgen we ervoor dat chauffeurs fit, gezond en uitgerust zijn? Daarna volgde een Journey Risk Assessment en keken we naar de risico’s op hun traject. Waar laden de chauffeurs, rijden ze, lossen ze? De meeste chauffeurs hebben alles in hun hoofd, maar voor nieuwe chauffeurs is dat vaak een uitzoekerij. Met de vervoerder kijken we of we deze gegevens op een andere manier, digitaal, ter beschikking kunnen stellen, zonder dat het chauffeurs afleidt, want zij moeten vooral bezig zijn met rijden.

Jacoline Poldervaart en Theo Teunissen: “We geloven dat het mogelijk is om naar die nul te gaan.” (foto Rob van Hilten)

De chauffeur kan pas een bericht lezen wanneer hij op veilige plaats langs de kant van de weg staat.” Voor een groeiend veiligheidsbesef is een gedragsverandering gewenst. Hoe komt dit in de bloedbanen van de medewerkers? Jacoline Poldervaart, manager Communications & External Affairs: “Bij BP is iedereen zich ervan bewust dat hij met gevaarlijke stoffen en processen bezig is.Het zit eigenlijk dus al in ons DNA om ons op veiligheid te richten.


BP heeft een wereldwijd raamwerk, een operating management system, waarbinnen iedereen werkt. Een aantal jaren geleden zijn wij een interne campagne gestart op het vlak van veiligheidscultuur, ‘We believe in zero!’ We geloven dat het mogelijk is om naar die nul te gaan.”


Compliment

De interne veiligheidscampagne bestaat uit vijf elementen, legt Poldervaart uit. “Met Care dragen we uit dat we voor elkaar willen zorgen, alsof het eigen familie is. Als je je voorstelt dat je familie iets overkomt, is echt geen enkel incident acceptabel. Daarnaast hebben wij het principe Lead. We zullen onze medewerkers nooit bekritiseren omdat ze het werk hebben stilgelegd, ze krijgen juist een compliment, of het stilleggen nu terecht was of onterecht.

Seminar gewijzigde voorschriften wegvervoer gevaarlijke stoffen 2019

Welke veranderingen komen er in 2019 aan binnen de ADR-wetgeving? Alle wijzigingen komen aan bod in ons seminar. Wij organiseren vier seminars vanaf november tot en met januari door het hele land.

” Het derde element is Verify. “Als je zegt wat je wilt, moet je dat ook controleren en laten zien dat je het controleert. Dat betekent ook dat je mensen mag aanspreken op hun gedrag”, zegt Poldervaart. Het element Learn staat voor constant leren. “Wij willen dat mensen melden wat er bijna fout is gegaan. Het klinkt gek, maar als wij deze near miss-meldingen omhoog zien gaan, zijn we daar blij mee.


Hoe meer van die meldingen, hoe meer opvolging we eraan kunnen geven.” Het vijfde element van het interne programma is Recognise, erkenning geven. “Dit is zeer belangrijk”, aldus Teunissen, “Zeker bij chauffeurs. Het is makkelijk om naar iemand te wijzen wanneer het niet goed is gegaan, maar het is veel belangrijker om aandacht te hebben voor de situatie waar iemand het wél goed heeft gedaan.”


Dat de veiligheidscultuur van BP zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de audit die de provincie Zuid-Holland onlangs uitvoerde onder de negentien grootste bedrijven in de regio Europoort. De raffinaderij van BP kreeg als enige het predicaat ‘zeer goed’ en de auditors zagen geen enkele ruimte en noodzaak voor verbetering.