Stap voor stap

Het is tijd om aan de slag te gaan. Met dit handige stappenplan kun je zelf de faalkosten in kaart brengen.

Scroll snel verder

Zoals eerder in deze publicatie vermeld. De oorzaken die ten grondslag liggen aan het hebben van faalkosten zijn (helaas) bij ieder bedrijf verschillend. Dat betekent dat er geen eenduidige oplossing te formuleren is. Er zijn wel aanknopingspunten om mee te nemen in het analyseren van de eigen processen.

Inventarisatie

Door het proces goed in kaart te brengen en vast te leggen creëer je een basis om gegronde analyses te kunnen maken. Dit betekent een inventarisatie en beoordeling van de volgende aspecten:


 • Plaats van het magazijn in de organisatie;
 • De relatie met en tussen de verschillende afdelingen;
 • Aansturing, taakverdeling en planning van werkzaamheden;
 • Digitale infrastructuur;
 • Werk- en opslagmethoden;
 • Huidige organisatie en methode van orderpicken;
 • Inzet hulpmiddelen (intern transportmiddelen);
 • Inrichting en lay-out;
 • Logistieke stromen.


Daarnaast dienen de volgende gegevens minimaal beschikbaar te zijn ter analyse van de processen:


 • Aantal verschillende artikelen in opslag en bijbehorende omloopsnelheden;
 • Kwantitatieve gegevens over de inkomende en uitgaande stroom, zoals het aantal inkomend en uitgaand verkeer, orders, orderregels, aantallen, volumes en gewichten;
 • Voorraadhoogtes;
 • Specifieke producteisen (afmetingen, (pallet)hoogtes, stapelbaarheid, gewichten).

Als je de processen in kaart hebt gebracht en de gegevens hebt verzameld, begint de analyse. Welke activiteiten vinden er plaats? Hoeveel en welke bewegingen zijn er? En waarom? Wie zijn hierbij betrokken? Wat zijn de fouten die zich kunnen voordoen? Welke afspraken zijn hier gemaakt?


Vanuit de inventarisatie van de processen in fase 1 zijn er mogelijk aanknopingspunten om aan te nemen dat ergens verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Vanuit de cijfers zijn deze aanknopingspunten in sommige gevallen te kwantificeren en te verhelderen. Misschien dat in sommige of zelfs wel heel veel gevallen er niet eens een inventarisatie en gegevensanalyse nodig is om te weten waar je aan de slag kunt om eventuele gaten in de werkzaamheden te dichten.


Toch is het belangrijk om voldoende tijd te maken voor deze eerste twee fasen: de verdiepingsslag in de eigen processen kan zomaar nieuwe inzichten opleveren.

Analyseren

Verbetervoorstellen

Vanuit de gemaakte analyses kunnen er verbetervoorstellen opgesteld worden om de faalkosten uiteindelijk te voorkomen of in ieder geval te verlagen. Deze verbetervoorstellen kunnen te maken hebben met alle zaken die in de eerste twee fasen naar voren zijn gekomen. Hier op een rijtje wat aanknopingspunten waar de aandacht op gevestigd kan worden:


 • Magazijnorganisatie;
 • Taken en verantwoordelijkheden;
 • Werkorganisatie en –methodiek;
 • Digitale infrastructuur;
 • Ruimtelijke indeling;
 • Inrichting en logistieke stromen;
 • Inzet van interntransportmaterieel;
 • Inzet opslagmiddelen;
 • Personele bezetting.

Bekijk voorbeelden plus oplossingen