Dit moet je weten over de RI&E

Zoals je eerder hebt kunnen lezen, is het opstellen van een RI&E met bijbehorende plan van aanpak een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. Je kunt zo'n inventarisatie zelf uitvoeren of uitbesteden. Maar wanneer voldoe ik aan de wet? Hoelang is zo'n RI&E geldig? En het allerbelangrijkst, wat levert het op? Je leest het in dit artikel.

Een complete RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, is de basis voor een veilige, gezonde en daarmee efficiënte werkomgeving voor je medewerkers.

Iedere werkgever met personeel is wettelijk verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit moet worden vastgelegd in een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorende Plan van Aanpak. Uit recent onderzoek van de Inspectie blijkt dat bijna de helft van de wettelijk verplichte bedrijven geen of onvolledige RI&E heeft.


Een complete RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, is de basis voor een veilige, gezonde en daarmee efficiënte werkomgeving voor je medewerkers. Als deze ontbreekt of onvolledig is, kan de Inspectie SZW, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij een bedrijfsbezoek of arbeidsongeval boetes opleggen.


Update: RI&E en Corona

Het coronavirus heeft veel invloed op de bedrijfsvoering van bedrijven. Zo’n verandering brengt nieuwe risico’s met zich mee, en dat betekent dat de RI&E geactualiseerd moet worden. Het bedrijf moet laten zien welke maatregelen het genomen heeft om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. En die maatregelen moeten natuurlijk conform de RIVM-richtlijnen zijn. De Inspectie SZW zal hier zeker op handhaven.

Geldigheid

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen van werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek. Denk hierbij aan:


  • Het opnieuw inrichten van de werkomgeving
  • Veranderingen in logistieke werkprocessen
  • Ingrijpende veranderingen aan gebruikte technieken
  • Wijziging van taken en functies van medewerkers
  • Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces


Tekst gaat verder onder de afbeelding

RI&E toetsen

Als je een RI&E hebt opgesteld, ben je er dus nog niet. Het is essentieel dat de RI&E een levend document blijft. Een bedrijf met minder dan 25 medewerkers mag zelf de RI&E uitvoeren en hoeft deze niet te laten toetsen door een gecertificeerd arbo-kerndeskundige, indien zij gebruik maken van een branche-erkende RI&E. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers mogen de RI&E zelf uitvoeren, maar dienen deze te laten toetsen door een gecertificeerd arbo-kerndeskundige.

Wat levert het op?

Het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van het bijbehorende plan van aanpak is een passende eerste stap om een hoger niveau van veiligheid te borgen in de organisatie. Het resultaat is een mooi document, waarin alle veiligheidsrisico’s beschreven zijn. Dit is de basis voor een goede veiligheidscultuur. In de breed geaccepteerde Code Gezond en Veilig Magazijn wordt deze RI&E zelfs als basis genomen voor je hele veiligheidsbeleid.

Veilig en gezonder

Onze beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot geeft aan dat een risico-inventarisatie en evaluatie er niet alleen voor zorgt dat medewerkers veiliger en gezonder kunnen werken, maar ook efficiënter. “Door structurele aandacht voor veiligheid ontstaan er minder risicovolle en onveilige situaties. Daarmee voorkom je als werkgever ook verstoringen in je logistieke proces. Minder fouten, minder vertragingen en tevreden werknemers. Een klassiek voorbeeld dat gezondheid en veiligheid geen geld kost, maar juist oplevert”, stelt Daniëlle.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Zelf opstellen of uitbesteden

Als werkgever mag je zelf een RI&E uitvoeren. Bedenk wel dat er veel tijd in gaat zitten. Belangrijk om te weten bij het zelf opstellen van een RI&E:

  • Kijk objectief naar de bedrijfssituatie.
  • Betrek ook voldoende medewerkers bij dit proces. Zij werken dagelijks op de werkvloer en weten vaak het beste welke risico’s zich voordoen.
  • Gebruik, indien beschikbaar, een branche erkende RI&E. Die kun je vinden op rie.nl.
  • Voor het opstellen van het bijbehorende Plan Van Aanpak, is het verstandig om eerst extern advies in te winnen.

Meer dan 25 medewerkers?

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten RI&E laten toetsen/uitvoeren door een gecertificeerde deskundige. Onze bedrijfadviseurs voeren de RI&E uit door middel van interviews, en waarnemingen. De interviews worden afgenomen volgens checklists. Na afloop van de audit worden de bevindingen en plan van aanpak met jou doorgesproken. Je ontvangt een rapportage getoetst door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.

Plan van aanpak

Een verplicht onderdeel van een complete RI&E is een goed plan van aanpak. In dit plan van aanpak geef je aan welke maatregelen je gaat nemen om de risico's tot een minimum te verkleinen. Hier komen we later in de whitepaper nog op terug.


Deel het artikel:

Ga naar 'Psychosociale arbeidsbelasting'