RI&E in de logistiek

Ondanks de RI&E verplichting, heeft ongeveer de helft van de verplichte bedrijven geen geldige of volledige Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit kan vervelende gevolgen hebben: van onveilige situaties tot onnodige kosten. We spraken Edwin de Ligt, Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist bij Consenso Arbo, over het nut en noodzaak van de RI&E.

Het doel van een RI&E is inzicht krijgen en bewustzijn creëren van de veiligheidsrisico’s in een bedrijf

Wie zijn risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E, niet op orde heeft kan voor een financiële verrassing komen te staan. De inspectie legt, na een waarschuwing, een forse boete op. Bij een bedrijfsongeval kan ook de verzekering dwars gaan liggen als de documentatie niet op orde is.


Een bedrijfsongeval in het magazijn is behoorlijk vervelend, maar als naderhand blijkt dat de verplichte een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) niet is uitgevoerd, kan er nog een financiële kater bijkomen. Want wie een dergelijke RI&E niet kan tonen bij een controle door de Inspectie SZW hangt een boete van maximaal drieduizend euro boven het hoofd. Daarnaast kan de verzekering dwars gaan liggen bij het betalen na een ongeval als blijkt dat de papieren niet op orde zijn.


Toetsen

“Voor bedrijven die meer dan 25 werknemers hebben is toetsing van de RI&E nodig. Kleinere bedrijven kunnen dit zelf via een zogenoemd RI&E-instrument doen. Dat is een online tool die helpt om te checken of de opgestelde RI&E voldoet aan alle eisen”, legt Edwin de Ligt, Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist bij Consenso Arbo, uit. Hij adviseert bedrijven bij het uitvoeren en opstellen van een inventarisatie. “Grotere bedrijven zijn verplicht om een RI&E, die elke vijf jaar opnieuw moet worden opgesteld, te laten toetsen. Daarbij hoort ook een plan van aanpak, om ervoor te zorgen dat het bedrijf aan alle eisen voldoet.”

Het doel van een RI&E is inzicht krijgen en bewustzijn creëren van de veiligheidsrisico’s in een bedrijf. De Ligt: “Het is belangrijk om te beseffen dat het opstellen ervan geen papieren exercitie is. In het document wordt vastgelegd hoe directie, leidinggevenden, personeel en eventueel de ondernemingsraad omgaan met de arbeidsomstandigheden en de middelen en hoe de organisatiestructuur in elkaar zit. En dat alles gericht op de veiligheid. Het moet een bewustzijn creëren hoe er veilig gewerkt kan worden in een magazijn.”

Deel het artikel:

Ga naar de inhoudsopgave