RI&E in het magazijn

Je hebt nu alle basiskennis over de RI&E kunnen lezen. Het magazijn is een plek waar veel ongevallen gebeuren. Een magazijn waar structurele aandacht is voor veiligheid, is ook een omgeving waar weinig ongevallen plaatsvinden. En minder ongevallen zorgt ervoor dat de schadekosten beperkt blijven en efficiënter gewerkt kan worden. Maar hoe organiseer je zo’n veilige omgeving en hoe krijg je het management mee?

Voordat je de veiligheid in het magazijn kan verbeteren, moet je wel weten waar de risico’s het hoogst zijn. De hotstpots uit de Code zijn hiervoor een handig hulpmiddel

Recent onderzoek van de Inspectie SZW bevestigde nog maar eens dat het magazijn een werkplek is waar veel ongelukken voorkomen. Dat is ook niet onlogisch als je weet dat mensen en heftrucks elkaar regelmatig kruisen en het soms redelijk onoverzichtelijk kan zijn door stellingen, laaddocks en pallets. Maar voordat je de veiligheid in het magazijn kan verbeteren, moet je wel weten waar de veiligheidrisico's het hoogst zijn. In de Code Gezond en Veilig Magazijn hebben we de tien zogenoemde hotspots in kaart gebracht.


Hotspots als hulpmiddel

De Code Gezond en Veilig Magazijn is een initiatief van BMWT en evofenedex om, samen met tientallen partners, magazijnen in Nederland veiliger te maken. Deze Code onderscheid tien risico-hotspots en stelt een stappenplan op om veiligheid op deze hotspots aan te pakken. De hotspots zijn:


  • Laaddock
  • Stellingen
  • Gangen
  • Doorgangen
  • Kruisingen
  • Loop- en rijpaden
  • Entresol
  • Bedrijfsterrein
  • In- en ompakstations
  • Acculaadstations


Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn.


Tekst gaat verder onder de video

Drie fases om veiligheid te verbeteren

Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is echter meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben. De opstellers van de Code Gezond en Veilig Magazijn streven daarom naar een ‘RI&E+’. Dit zijn drie fases om de RI&E draagvlak te laten krijgen binnen het bedrijf.


Fase 1: awareness en complaince

Het startpunt is een niveau van awareness en compliance, van bewustwording van de relevante risico-hotspots in het magazijn en opname daarvan in de RI&E, met inachtneming van de toepasselijke regels uit de Arbowetgeving. Aangezien een RI&E+, aangevuld met relevante risico-hotspots, een ‘levend’ document is, waarmee de ondernemer aan de slag gaat, zullen sommige onderdelen nog in uitvoering zijn – de zogenoemde awareness-fase – terwijl andere al voldoen aan wet- en regelgeving – de compliance-fase. De motivatie komt op dit niveau nog voor een groot deel van buitenaf.


Fase 2: beheersen en voorkomen

Het tweede niveau gaat uit van de RI&E en compliance, maar hier komt intrinsieke motivatie om de hoek kijken. In plaats van slechts te voldoen aan wet- en regelgeving, probeert een ondernemer risico’s te beheersen en te voorkomen. Werkgever en werknemers werken samen aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. Zo ontstaat de RI&E+.


Fase 3: leiderschap en participatie

Het hoogste doel is het niveau van leiderschap en participatie: werkgever en werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd om aan arbeidsveiligheid te werken. Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van veilig werken en door hun gedrag leveren zij een bijdrage aan de arbeidsveiligheid.


Tekst gaat verder onder de afbeelding

Route naar een RI&E+

De route naar een RI&E+ is geen rechte lijn; bij veel bedrijven zullen de verschillende niveaus door elkaar heen lopen. Het kan zijn dat er een risico-hotspot is die nog niet aan wet- en regelgeving voldoet bij een bedrijf met een goed integraal veiligheidsbeleid. Of de veiligheidscultuur is dik in orde, maar de ondernemer komt er door de Code achter dat hij een risico-hotspot over het hoofd heeft gezien. Vanaf niveau twee – beheersen en voorkomen – kan een ondernemer van een RI&E een RI&E+ maken.


Boekje Mensenwerk

Ter ondersteuning van de Code Gezond en Veilig Magazijn is het boek Mensenwerk gepubliceerd. Het boek is opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste deel behandelt een aantal thema’s rondom het creëren van een gezond en veilig magazijn zoals de veiligheidscultuur, heftruckgebruik- en ongevallen en het verkeersplan. Het tweede deel gaat over mensenwerk in de logistiek en bestaat uit een overzicht van de hierboven genoemde tien risico-hotspots, de belangrijkste veiligheidsrisico’s ervan en praktische oplossingen. Tot slot wordt het boek afgesloten met goede voorbeelden uit de praktijk.


Deel het artikel:

Ga naar 'RI&E en gevaarlijke stoffen'